طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

نمايندگي فروش ويسکومتر، ويسکوزيمتر،

ويسکوزيمتر ديجيتال مدل RVDV-II-extra بروکفيلد
ويسکوزيمتر ديجيتال کن اند پليت LVDV-II-CP بروکفيلد
ويسکوزيمتر ديجيتال کن اند پليت RVDV-II-CP بروکفيلد
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل LVDV-E بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل RVDV-E بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل HADV-E بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل HBDV-E بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل LVDV-I بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل RVDV-I بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل HADV-II-P بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل HBDV-II-P بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل LVDV-II-P بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر ديجيتال مدل RVDV-II-P بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر رئومتر ديجيتال مدل LVDV-III-U بروکفيلد
ويسکوزيمتر کاپ 2000 کن اند پليت CAP2000 بروکفيلد
ويسکوزيمتر عقربه اي مدل RVT بروکفيلد آمريکا
ويسکوزيمتر کاپ مدل NDJ-5
ويسکوزيمتر عقربه اي (10-100,000Cp)
ويسکوزيمتر عقربه اي(10-2,000,000Cp)
ويسکوزيمتر ديجتال(10-2,000,000Cp)
ويسکوزيمتر ديجتال(10-6,000,000Cp)
ويسکوزيمتر ديجيتال (10-80,000,000Cp)
رئومتر ديجيتال قابل اتصال به کامپيوترمدل RVYR-I
رئومتر ديجيتال قابل اتصال به کامپيوترمدل RVYR-I
اسمال سمپل با ترمومتر SSA-18 بروکفيلد
اسمال سمپل با ترمومتر SSA-21 بروکفيلد
اسمال سمپل با ترمومتر SSA-27 بروکفيلد
بن ماري سيرکوله 6 ليتري ديجيتال TC-102D بروکفيلد

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: aref

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران

تاریخ درج آگهی: 1403/04/23

تاریخ انقضای آگهی: 1403/05/23

تماس با آگهی دهنده