طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

وارد كننده همزن مكانيكي ، هيتر استيرر ، سانتريفيوژ ، شيكر لوله ، هات پليت ، روتاري و شيكر ارلن بالن از كمپاني Dragon

~/images/no-image.png

سانتريفيوژ مدل D1008 & D1008E -Palm micro centrifuge از كمپاني Dragon سانتريفيوژ مدل D2012 & D2012 plus-high speed mini centrifuge از كمپاني Dragon سانتريفيوژ مدل D3024- -high speed micro centrifuge از كمپاني Dragon سانتريفيوژ مدل D3020R - high speed Refrigerated micro centrifuge از كمپاني Dragon سانتريفيوژ مدل DM0412 – Clinical centrifuge از كمپاني Dragon سانتريفيوژ مدل DM0412E – Clinical centrifuge از كمپاني Dragon سانتريفيوژ مدل DM1424 – Hematocrit centrifuge از كمپاني Dragon ورتكس ميكسر مدل MX-3 - Vortex Mixer از كمپاني Dragon ورتكس ميكسر مدل MX-E - Classic Vortex Mixer از كمپاني Dragon ميكروپليت ميكسر مدل MX-M -Microplate Mixer از كمپاني Dragon روتاتور ديجيتال مدل MX-RD-PRO -LCD Digital Rotat از كمپاني Dragon روتاتور كلاسيك مدل MX-RD-E - Classic rotator از كمپاني Dragon روتاتور ديجيتال مدل MX-RL-PRO -LCD Digital Rotat از كمپاني Dragon روتاتور ديجيتال مدل MX-RL-E - Classic rotator از كمپاني Dragon رولر ديجيتال مدل MX-T6-PRO - LCD Digital Tube ROller از كمپاني Dragon رولر كلاسيك مدل MX-T6-S Classic Tube ROller از كمپاني Dragon شيكر مدل - LCD Orbital and linear shak 330-PRO SK-O/L180- PRO O/L- SK از كمپاني Dragon شيكر مدل - LCD Digital Rocking shaker SK-R330-Pro از كمپاني Dragon شيكر مدل - LCD Digital 3D shaker SK-D330-Pro از كمپاني Dragon شيكر مدل - Classic Orbital and linear shak 180 - E O/L- SK از كمپاني Dragon شيكر مدل - Classic Rocking shaker R1807-E- SK از كمپاني Dragon شيكر مدل - Classic 3D shaker D1807-E- SK از كمپاني Dragon هات پليت استيرر مدل MS7-H550-PRO –LCD Digital 7 magnetic Hotplate از كمپاني Dragon هات پليت استيرر مدل MS7-H550-S –LED Digital magnetic Hotplate Stirrer از كمپاني Drago هات پليت استيرر مدل MS7 -S –Classic 7 inch square plate magnetic Stirrer از كمپاني Dragon هات پليت استيرر مل MS-H-Pro+ LCD Digital magnetic Hotplate Stirrer از كمپاني Dragon هات پليت استيرر مدل With time MS-H-ProT + LCD Digital magnetic Hotplate Stirrer هات پليت استيرر مدل - Classic Magnetic Hotplate stirrer MS-H-S از كمپاني Dragon هات پليت استيرر مدل - Classic Magnetic stirrer MS –S از كمپاني Dragon هات پليت استيرر –LED Digital magnetic Hotplate Stirrer MS-H280-pro هات پليت استيرر –LED Digital magnetic Stirrer MS-PA از كمپاني Dragon هات پليت استيرر – Classic Magnetic stirrer MS-PB از كمپاني Dragon هات پليت استيرر مدل -10-Channel Classic Magnetic Hotplate stirrer MS-H-S10 هات پليت استيرر مدل -10-Channel Classic Magnetic stirrer MS-M-S10 مگنتيك استيرر مدل magnetic stirrer Flat Spin -Ultra- flat compact همزن مكانيكي مدل OS40-S/OS20-S - LED Digital Overhead stirrer همزن مكانيكي مدل OS40 / 20-pro - LCD Digital Overhead stirrer هموژنايزر مدل Homogenizer D-160 –Handheld از كمپاني Dragon هموژنايزر مدل Homogenizer D-500 از كمپاني Dragon روتاري وبراتور مدل RE100-Pro - LCD Digital Rotary Evapora از كمپاني Dragon هات پليت ديجيتال مدل HP550 –S - LED Digital Hotplate از كمپاني Dragon

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران رسالت

تاریخ درج آگهی: 1403/05/02

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/02

تماس با آگهی دهنده