طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

Decagon KD2 Pro Thermal Analyzer انالایزر گرمایی KD2

~/images/no-image.png

Decagon KD2 Pro Thermal Analyzer دستگاه اندازه گیری انتقال حرارت نانو سیالات دستگاه KD2 از این دستگاه برای اندازه گیری پارامتر های زیر استفاده میگردد. Specific Heat, Thermal Conductivity, Thermal Diffusivity, Thermal Resistivity این دستگاه رنج های زیر را اندازه میگیرد. Range of Measurements: K: 0.02 to 4 Wm-1 C-1 D: 0.1 to 1.0 mm2s-1 R: 0.25 to 50mC W-1 C: 0.5 to 4 MJ m-3 C-1 این دستگاه برای آنالیز گرمایی معمولا در نانو سیالات مورد استفاده قرار می گیرد و دارای سه سنسور است KS-1 Thermal Conductivity/Resistivity sensor (for liquids) TR-1 Thermal Conductivity/Resistivity sensor (for solids) SH-1 Dual-Needle Thermal Diffusivity and Specfic Heat sensor (for solids) User's manual Pelican carrying case Readout stand Performance verification standards Thermal grease Drill bit for drilling pilot holes in materials Concrete pilot pin KD2 Pro download utility RS232 cable

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران رسالت

تاریخ درج آگهی: 1403/05/02

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/02

تماس با آگهی دهنده