طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

کلسترول بالا در ایجاد و پیشرفت آرتروز نقش دارد Hiigh cholestrol level & osteoarthritis

                                                                                                                                      

Date:
October 14, 2016

کلسترول بالا در ایجاد و پیشرفت آرتروز نقش دارد

High cholesterol triggers mitochondrial oxidative stress leading to osteoarthritis

کلسترول بالا، ممکن است علاوه بر صدماتی که به سیستم قلبی عروقی وارد می سازد ، در بدن ماآسیب های بیشتری را  ایجاد نماید.تحقیقات جدید نشان میدهد که میزان بالای کلسترول با ایجاد استرس اکسیداتیو میتوکندریال در سلولهای غضروفی، سبب مرگ این سلولها گردیده و نهایتا منجر به پیشرفت استئوآرتریت می گردد. – استئو آرتریت یا آرتروز یک نوع شایع آرتریت می باشد که با از دست دادن تدریجی غضروف از مفاصل بوقوع می پیوندد وبا علائمی از قبیل درد ،خشکی ،کاهش حرکات مفاصل و تغییر در شکل مفاصل درگیراست .آرتروز می تواند هر مفصلی را گرفتار سازد ولی اغلب اوقات ،دست ها ،زانوها و ستون مهره ها ولگن را درگیر می کند_  .تحقیقات جدید که بصورت آنلاین درمجله  

FASEB Journalمتشرشده ،نشان می دهد که میزان بالای کلسترول,با ایجاد استرس اکسیداتیو میتوکندریال درسلول های غضروفی، منجربه مرگ سلول های غضروفی شده و نهایتا سبب ایجاد و گسترش آرتروز می گردد.
این تحقیق فرضیه قابلیت نقش درمانی آنتی اکسیدان ها (آنتی اکسیدان هایی که اهداف میتوکندریال دارند)را دردرمان استئو ارتریت که تحت تاثیر کلسترول بالا ایجاد شده بود، موردآزمایش قرارداده و آن را مورد تایید قرارداد.

Story Source:

Materials provided by Federation of American Societies for Experimental Biology

کلسترول،افزایش کلسترول،high cholestrol ،کلسترول آرتروز،کلسترول بالا،کلسترول استئو آرتریت،osteoarthritis،آنتی اکسیدان
.