طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

سرطان و چاقی ،ارتباط بین سرطان و چاقیCancer & Obesity

ارتباط چاقی و سرطان   Cancer & Obesity       
Three in four don't know obesity causes cancer 

September 8, 2016
Source:
Cancer Research UK
خلاصه :
 ازهر چهار نفر، سه نفر از این مسئله که "چاقی عامل بروز سرطان می باشد"آگاهی ندارند.
بر اساس یک مطالعه جدید،  مشاهده شد که: از هر چهار نفر ازمردم انگلستان، 3نفر آنها از"ارتباط بین سرطان و چاقی" آگاهی ندارند.
 طبق یافته های نظر سنجی سراسری انجام شده در کشور انگلستان ،مردم با زمینه های اقتصادی اجتماعی پائینتر کمتر احتمال دارد که نسبت به ارتباط بین سرطان و چاقی  آگاه باشند.همچنین مردان نسبت به زنان با احتمال کمتری نسبت به افزایش خطر ابتلا به سرطان ناشی از چاقی، آگاه هستند.

 براساس یک مطالعه جدید که در انگلستان انجام شده ،3 نفر از4 نفر( 75 در صد ) مردم ،از ارتباط بین سرطان و چاقی آگاه نیستند.
طبق یافته های نظرسنجی سراسری انجام شده  در کشور انگلستان ،مشاهده گردید که مردم با زمینه های اقتصادی اجتماعی پائین بمیزان کمتر نسبت به ارتباط بین سرطان و چاقی آگاهی دارند،همچنین مردان نسبت به زنان بمیزان کمتر، نسبت به افزا یش خطر ابتلا به سرطان بعلت چاقی آگاه هستند.
همینطور در خصوص جهل عمومی نسبت به ارتباط بین چاقی و سرطان ، بیش از سه چهارم (78 درصد) افرادی که مورد سوال قرار گرفته بودند، از ارتباط اختصاصی بین سرطان تخمدان و چاقی بی اطلاع بودندهمچنین بیش ازدوسوم افراد(69 درصد)، از ارتباط بین سرطان سینه و چاقی و بیش از یک دوم افراد(53 درصد)، از ارتباط بین سرطان پانکراس و چاقی، آگاهی نداشتند.
بهترین یا بیشترین سطح آگاهی درمورد وجود رابطه بین سرطان و چاقی در افرادی که مورد سئوال قرار گرفته بودند، درخصوص ارتباط بین سرطان روده وچاقی (60 درصد) و در خصوص ارتباط بین سرطان کبد وچاقی (55درصد) وجود داشت.
اضافه وزن یا چاقی تنها بزرگترین علت قابل پیشگیری سرطان پس از کشیدن سیگار می باشد،تخمین زده می میشود که اضافه وزن یا چاقی در کشور انگلستان، سالیانه با حدود 18,100مورد سرطان ، ارتباط دارد.چاقی واضافه وزن با بیش از ده نوع سرطان از جمله سرطان سینه،سرطان روده،سرطان رحم وسرطان مری، در ارتباط می باشد.
Dr Julie Sharp سرپرست تحقیقات سرطان از بخش اطلاعات سلامت بریتانیا می گوید : تخمین زده می شود حدود یک چهارم از افراد بزرگسال دربریتانیا به چاقی دچار هستندکه این امر بر روی خطرگسترش سرطان تاثیر واقعی دارد.
  خوردن یک رژیم غذایی سالم ومتعادل ،فعال ترشدن  وورزش ،میتواند به حفظ وزن متناسب کمک نماید، همچنین تشویق بچه ها و نوجوانان بر همین منوال،میتواند  به حفظ وزن متناسب آنها ،در اینده کمک نماید.
Alison Cox  مدیر پیشگیری دربخش تحقیقات سرطان بریتانیا می گوید : زمانیکه مردم درموردچاقی و افزایش وزن صحبت می کنند ، موضوع سرطان وارتباط واقعی آن با چاقی در مشغولیات ذهنی آنها جایگاهی ندارد.درک ناچیزی در ارتباط با این مسئله وجود دارد که اضافه وزن ریسک ابتلا به چندین نوع سرطان ازجمله شایعترین آنها  مثل سرطان سینه را افزایش می دهد.
افزایش آگاهی های عمومی در مورد ارتباط بین سرطان و چاقی جزو مسئولیت های دولت ها می باشد. لازم است که دولت در برخورد با اپیدمی چاقی برنامه داشته و در سطح سلامت بچه ها و نوجوانان کشور آنرا شروع نماید.
http://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/tipping_the_scales_-_cruk_full_report11.pdf

ارتباط سرطان چاقی،Cancer & Obesity،سرطان،چاقی،اضافه وزن،ارتباط سرطان اضافه وزن،سرطان چاقی،سرطان اضافه وزن،چاقی اضافه وزن
.