طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

املاک مجوز هاپروانه

آگهی های ویژه متنی

فروش واگذاری سهام بیمارستان قیمت سهام بیمارستان مرکز جراحی لیست فروش سهام بیمارستان

~/UploadFiles/330_Untitled-1بنرلیست-فروش-سهم-بیمارستان.jpg

فروش سهام بیمارستان ومراکزجراحی
قیمت فروش سهام بیمارستان اگهی های
جدید.اگهی 1403/03/21
واگذاری سهم کودکان ونوزادان بیمارستان قائم کرج بخش های کودکان و نوزادان و NICU
روش ۱ سهم از ۸ سهم کودکان نوزادان وNICU
کل سهام بیمارستان 173سهم
به همراه pediatric office و پارکینگ در طرح در حال اجرای بخش تجاری بیمارستان
قیمت:دومیلیارد پانصد میلیون تومان
شماره تماس:
09126073220
واگذاری یک سهم ملکی وکاری قلب و عروق بیمارستان خصوصی درجه یک
فروش یک سهم از سه سهم قلب و ۱۰ روز انکال و کلینیک قلب
دارای اکو کرادیوگرافی و EKG و هولتر فشار خون و نوار
قابلیت انجام آنژیوگرافی در بیمارستان همکار توسط خود پزشک
دارای CCU وICU و.....
شماره تماس:09121098959
فروش واگذاری بخش پوست وموبیمارستان واگذاری سهام بیمارستانی درشمال تهران
واگذاری وفروش بخش پوست ومودرقالب مجموعا 20سهم پوست ومویک بیمارستان درشمال تهران،کاملا مجزاازبیمارستان بافراردداد مادام العمردراختیاراست،مجهزدارای تجهیزات کامل،بیمارستان فقط حق برداشت 15درصدازویزیت بیماران را برداشت می کند که درقرارداد قیدشده،احتیاج به موسس ومسول فنی ندارد،مناسب جهت سرمایه گذاری 2یاچندپزشک از پزشکان عمومی ومتخصص برای خریدمشارکتی،ضمنا بیمارستان حق دایر کردن بخش پوست ومودیگرویا کلینیک پوست وموراندارد.
شماره تماس :
09101667392
فروش واگذاری 1سهم از مجموع 12سهم بیهوشی بیمارستان چشم پزشکی نگاه ازکل 600سهم بیمارستان نگاه ،دارای10اتاق عمل وباامار2500عمل درماه،وحق کاریک تادوروزفعالیت در هفته،درامد بدون فعالیت80م درماه وبافعالیت تخصصی130م درماه.شماره تماس:09101667392
واگذاری فروش 15سهم از240سهم یا1/5سهم از24سهم بیهوشی دارای تعداد10اتاق عمل و45تخت ICUحق فعالیت 4روزدرهفته درامدبالای 150م درماه.شماره تماس:09101667392
فروش واگذاری 1سهم از24سهم بیهوشی یایک سهم از6سهم بیمارستان ابان تهران برحافظ جهت اطلاع زمین وعرصه بیمارستان 3000تا4000 مترمربع.
شماره تماس:09101667392
فروش واگذاری سهام بیهوشی بیمارستان ومرکز جراحی فعال درتهران
واگذاری فروش 2سهم جراحی پلاستیک بیمارستان شناخته شده معروف زیرقیمت،فروش فوری.
شماره تماس:09101667392
واگذاری سهام بیهوشی یک مرکزجراحی فعال درسهروردی
فروش فوری3سهم از15سهم بیهوشی و از مجموع 100سهم یک رکزجراحی وکلینیک تخصصی فعال.شماره تماس:09101667392
واگذاری یک سهم از18سهم غددازمجموعه سهام یک کلینیک تخصصی وفوق تخصصی واقع درتهران سعادت اباد،قیمت مناسب قابل تخفیف بعلت مهاجرت.شماره تماس:09101667392
فروش یک سهم زنان بیمارستان تریتا
یک سهم زنان بیمارستان تریتا زیرقیمت به متخصص زنان واگذارمی گردد.شماره تماس:09101667392

فروش 1سهم از4سهم جراحی عمومی بیمارستان تهران درمیدان صناعی.شماره تماس :09101667392
فروش 1سهم از4سهم گوارش بیمارستان مهرادتهران قیمت مناسب .شماره تماس :09101667392
فروش 1سهم قلب بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی بهمن تهران با قیمت وشرایط مناسب،شامل درمانگاه تخصصی قلب،کت لب،اکو،تست ورزش،اورژانس،اتاق عمل وبستری دربخش های ccu وicuopH شماره تماس:09101667392و02144617996
فروش واگذاری سهام قلب زنان ارتوپدی اورولوژی جراحی ازمایشگاه رادیولوژی بیهوشی وسهام طب کار واورژانس نورولوژی سهام جراحی اعصاب بیمارستان های عرفان سعادت اباد بیمارستان عرفان وبیمارستان نیکان غرب.شماره تماس:09101667392و02144617996
فروش یک سهم ملکی وکاری جراحی توراکس بیمارستان عرفان سعادت ابادبا درمانگاه فعال و10شب انکالی درماه.شماره تماس:09101667392و02144617996
فروش وواگذاری 1سهم ملکی وکاری از12سهم انکولوژی بیمارستان عرفان1 عرفان سعادت ابادبه فوق تخصص انکولوژی.
فروش فوری وواگذاری 1سهم ملکی وکاری بیمارستان مدائن تهران به همه پزشکان بجز متخصص بیهوشی .
شماره تماس:09125050965
فروش 40درصدسهام ازمجموع 100سهم بیمارستانی فعال باسابقه15ساله درغرب تهران زیر قیمت .شماره تماس:09101667392
فروش1سهم از2سهم جراحی توراکس بیمارستان باسابقه خوشنام درغرب تهران دارای 15روزکشیک درماه،زیرقیمت.شماره تماس:09101667392
فروش 1سهم از24سهم جراحی عمومی ازمجموع کل110سهم ملکی وکاری بیمارستان شهریارتهران واقع درخیابان آذربایجان.زیرقیمت.شماره تماس:09101667392
واگذاری سهام کلینیک زیبایی مرکزجراحی تهران
فروش تعداد۲۵سهم ازمجموع ۳۰سهم کلینیک زیبایی یک مرکزجراحی ودرمانگاه فعال مجهزبا تجهیزات :
ليزر موهاي زائد به همراه خنك كننده
ليزر كيوسوئيچ ، ليزر co2 فركشنال، هايفو، ميكرودرم، ميكرونيدلينگ و..ترجیحا یکجا درشرق تهران شماره تماس:
۰۹۱۲۵۳۹۸۷۵۵
واگذاری وفروش 40سهم ازمجموع100سهم تشخیصی درمانی بیمارستانی فعال درغرب تهران،بصورت یکجایا تک سهم واگذارمی گرددزیرقیمت.شماره تماس:09101667392
واگذاری1سهم از3سهم قلب بیمارستان تهران،قیمت تماس بگیرید:09101667392
واگذاری 1سهم از3سهم گوارش بیمارستان در تهران قیمت مناسب.شماره تماس:09101667392و02144617996
واگذاری یک سهم بیهوشی دی کلینیک ومرکزجراحی محدود شبانه روزی قیمت 800م فروش فروی ،شماره تماس 09101667392
واگذاری 1سهم ملکی وکاری زنان ازسهام یک مرکزجراحی فعال درتهران زیرقیمت 350م
،قابل واگذاری به متخصص زنان ویاماما. 350م فروش فوری.شماره تماس:09101667392
واگذاری وفروش 1سهم ملکی وکاری زنان بیمارستان ارمان قیمت مناسب.09101667392
*قروش واگذاری 1سهم جراحی عمومی ملکی وکاری بیمارستان عرفان1(سعادت اباد)به جراح عمومی وکلیه پزشکان وسرمایه گذاران زیرقیمت.شماره تماس:09121000706 دکترحائری
فروش واگذاری سهام نفرولوژی بیمارستان آتیه1 تهران
یک سهم از3 سهم نفرولوژی بیمارستان آتیه1بصورت تک سهم یا5/نیم سهمی با قیمت مناسب واگذارمی گردد.شماره تماس:091250227119 و09123234319
سم جراحی پلاستیک بیمارستان جم تهران
فروش وواگذاری2سهم ازکل2سهم جراحی پلاستیک بیمارستان جم به جراح پلاستیک وENT واگذارمی گردد
شماره تماس:09121217382
واگذاری یک سهم از15سهم ارتوپدی بیمارستانی درغرب تهران باحق سهم یک روزدرمانگاه و 2روزانکالی زیر قیمت 1/800.شماره تماس:09101667392
قیمت فروش وواگذاری 1سهم از12سهم جراحی عمومی از مجموع 120سهم بیمارستانی شناخته شده بامراجعه کننده بالا در تهران به قیمت 1/300م شماره تماس:09101667392
فروش فوری سهام بیهوشی،قلب،جراحی عمومی،ارتوپدی وجراحی پلاستیک بیمارستان تندیس جرن زیرقیمت
فروش وواگذاری1سهم از18سهم ارتوپدی و1سهم از18سهم جراحی عمومی ملکی وکاری بیمارستان تندیس جردن .شماره تماس:09101667392
فروش واگذاری مرکزجراحی محدودودرمانگاه شبانه روزی درغرب تهران
واگذاری مرکزجراحی محدود ودرمانگاه شبانه روزی در555مترمربع زمین در5طبقه بازیربنای حدود 2000مترمربع فعال دارای مجوزهای مرکزجراحی محدودودرمانگاه شبانه روزی دارای 3اتاق عمل موقعیت عالی و300تا400عمل درماه عمدتا عمل های جراحی زیبایی بزرگ که کوچکترین رینوپلاستی می باشد باسابفه فعالیت8ساله.همچنین دارای بخش دندانپزشکی با2یونیت وازمایشگاه ،بخش پذیرش واورژانس و...می باشد.
شماره تماس:09101667392و02144617996

پیش فروش سهام بیمارستان درحال ساخت درغرب تهران.جهت پیش خریدسهام موردنظرتماس بگیرید:09101667392و02144617996
فروش یک سهم از6سهم بیهوشی بیمارستان امام زمان اسلام شهر باقیمت مناسب.شماره تماس:09101667392
فروش یک سهم از4سهم اطفال ونوزادادن وNICU یمارستان شناخته شده درغرب تهران زیرقیمت.شماره تماس:09101667392
فروش فوری 1سهم جراحی عمومی ملکی وکاری یک مرکزجراحی ودی کلینیک شناخته شده درتهران زیرقیمت500م ازاین تاریخ بمدت محدود.شماره تماس:09101667392
فروش 1سهم از20سهم زنان مرکز جراحی محدود شناخته شده(فروش فوری زیر قیمت به قیمت 400م به متخصص زنان ومامابمدت محدود )ازاین تاریخ.شماره تماس:09101667392
فروش1سهم از9سهم داخلی قلب بیمارستان آتیه1 با 2 کت لب وامکانات پیشرفته و شرایط فوق العاده برای اعمال اینترونشن.شماره تماس:09101667392 و02144617996
قیمت فروش1سهم از3سهم اطفال و نوزادان وNICUازمجموع 200سهم بیمارستان شناخته شده در غرب تهران باکلینیک پرتردد،6تخت ان ای سی یو و6تخت نوزادان،زیرقیمت1/200،فروش فوری شماره تماس:09101667392و02144617996
فروش سهام بیمارستان درمانگاه مرکزجراحی
فروش واگذاری فوری 2سهم گوش حلق بینی و1سهم زنان درمرکز جراحی فعال پرتردددرتهران ،زیرقیمت به متخصص مربوطه،قیمت هرسهم200م.شماره تماس:09101667392
فروش1سهم از8سهم چشم پزشکی بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله تهران درشهرک غرب.دارای بروزترین ومجهزترین دستگاها وتجهیزات پزشکی با23000مترمربع زیربنا درزمینی به مساحت11هزارمترمربع در8طبقه لودبسیاربالای بیمارازبیمارستانهای درجه یک وشناخته شده تهران می باشد.شماره تماس جهت اطلاع ازقیمت:09101667392
فروش وواگذاری 1سهم از10سهم داخلی بیمارستان عرفان نیایش با3روزانکالی و5روزدرمانگاه،قیمت مناسب فروش فوری شماره تماس:09101667392
فروش 1سهم از48سهم ارتوپدی بیمارستان 300تختخوابی عرفان نیایش،باحق سهم 4روزانکالی وروز چهارشنبه جهت استفاده ازدرمانگاه بیمارستان، فقط جهت اطلاع قیمت وجزعیات سهم ارتوپدی با این شماره تماس بگیرید:09101667392 (شماره تماس فقط جهت سهم ارتوپدی)
فروش فوری 1سهم ملکی وکاری زنان بیمارستان درجه یک وپرترددعرفان نیایش درغرب تهران با قیمت واقعی.شماره تماس:09101667392
فروش وواگذاری1سهم جراحی ترمیمی (ملکی وکاری)بیمارستان تندیس جردن،بیمارستان 66تختخوابی،با حق استفاده2روزدرمانگاه تسویه حساب بیمارستان 72ساعته با بازگشت 95درصد کارکردبه حساب پزشک.بیمارستان مجهزبه CTو MRI.شماره تماس:09101667392
پیش فروش پیش خریدسهام بیمارستان،پیش فروش سهام رشته های اورژانس،داروخانه،جراحی،داخلی,اطفال نوزادان،سهام کلینیک دنداپزشکی،پیش فروش یا پیش خریدسهام کلینیک پوست ولیزر،پیش فروش سهام فوق جراحی ورشته های فوق داخلی وسهام زنان وزایمان،بیمارستان درحال اماده شدن درتهران،40درصدنقدمابقی اقساط طی 24ماه،فرصت سرمایه گذاری برای پزشکان و سرمایه گذاران.شماره تماس جهت اطلاع از قیمت وسایرجزعیات 09101667392
فروش واگذاری2سهم ازمجموع16سهم ازمایشگاه بیمارستان ارمان،قیمت مناسب زیرقیمت شماره تماس:09101667392
فروش 2/5سهم ازمجموع100سهم اعصاب وروان بیمارستان روانپزشکی ایرانیان تهران واقع در دهکده المپیک.قیمت هرسهم3میلیارد.شماره تماس:09121324142
فروش1سهم از6سهم رادیولوژی و تصویربرداری بیمارستان مهراد تهران.شماره تماس:09101667392
فروش وواگذاری1سهم از20سهم زنان از مجموع 100سهم بیمارستان شهریار تهران واقع در خیابان اذربایجان زیر قیمت،موقعیت عالی.شماره تماس:09101667392
فروش1سهم از16سهم رادیولوژی و تصویربرداری بیمارستان ارمان،تهران قیمت مناسب فروش فوری شماره تماس:09101667392

فروش یک سهم ارولوژی بیمارستان امید،تهران فروش فوری قیمت واقعی مناسب.شماره تماس:09101667392
واگذاری فروش سهام ازمایشگاه،سهام جراحی زنان،فروش سهام داروخانه بیمارستان،فروش واگذاری سهام جراحی عمومی،
فروش سهم ارولوژی،واگذاری سهام ارتوپدی بیمارستان های تهران
فروش سهام بیهوشی،جراحی مغزواعصاب،سهام قلب بیمارستان فروش سهام گوارش،سهام اطفال ونوزادان،فروش وواگذاری رادیولوژی و تصویربرداری بیمارستان های تهران،شماره تماس:09101667392
فروش وواگذاری سهام بیمارستان،فروش یک سهم جراحی پلاستیک بیمارستان تندیس جردن،شماره تماس:
09101667392
فروش سهام بیمارستان،فروش یک سهم از7سهم گوش و حلق از مجموع 300سهم بیمارستان تندیس.شماره تماس:09101667392
واگذاری یک سهم نورولوژی از4سهم ویک سهم ارتوپدی از7سهم وازمجموع 400سهم بیمارستان تریتا.شماره تماس:09101667392
فروش 1سهم از24سهم بیهوشی بیمارستان تندیس جردن دارای ای سی سی یو،ای سی یووتعداد9اتاق عمل ،500عمل درماه در شرایط کرونا تعداد متخصص بیهوشی مستقر در روزهای عادی 2نفر9درروزهای تعطیل یک نفر.شماره تماس:09101667392
فروش واگذاری 1تا4سهم از مجموع 8سهم مرکز تصویربرداری بیمارستان و1سهم تا8سهم از8سهم ازمایشگاه بیمارستان در تهران.شماره تماس:09101667392
فروش سهام اطفال ونوزادان بیمارستان جم تهران وبیمارستان فرمانیه تهران
فروش 1سهم از6سهم اطفال ونوزادان بیمارستان فرمانیه با قیمت مناسب.شماره تماس:09101667392 و02144617996
*فروش 1سهم از4 سهم اطفال ونوزادان NICU بیمارستان جم تهران زیرقیمت واقعی .شماره تماس:09101667392 و02144617996
فروش یک بیمارستان 36تختخوابی احداث شده در2300مترمربع زمین نوساز مجهزشده با پیشرفته ترین تجهیزات اماده بهره برداری ،کلیدتحویل،زیرقیمت واقعی دربهترین منطقه توریستی ایران .شماره تماس:09101667392 و02144617996
*فروش سهم جراحی هتل بیمارستان گاندی زیرقیمت.
فروش سهم مرکزجراحی دی کلینیک سهروردی زیرقیمت
فروش سهام جراحی بیمارستان عرفان وعرفان نیایش زیرقیمت.فروش سهم جراحی بیمارستان نیکان
پیش خرید وپیش فروش سهام جراحی بیمارستان درحال ساخت درغرب تهران.تماس:09101667392
*فروش 2بیمارستان 150 تختخوابی و64 تختخوابی مجهزفعال درتهران زیرقیمت واقعی به فروش می رسند.تماس بگیرید09101667392 طب لیست
فروش یک سهم از15سهم IVF بیمارستان نیکان غرب .جهت کسب اطلاع ازقیمت تماس بگیرید:09101667392
پیش فروش پیش خرید فروش سهام بیمارستان درحال ساخت 255تختخوابی دارای 16اتاق عمل درغرب تهران 40درصدنقدمابقی طی12ماه.شماره تماس:09101667392
فروش فوری یک سهم مرکزتوسعه جراحی دارای 4اتاق عمل،50متر5طبقه درغرب تهران موقعیت عالی کف قیمت 400م.شماره تماس:09101667392
فروش فوری 2سهم جراحی عمومی بیمارستان عرفان سعادت اباد زیرقیمت .شماره تماس:جهت اطلاع ازقیمت وسایرجزئیات:09101667392
فروش فوری زیرقیمت یک سهم جراحی بیمارستان بصورت شرایطی وتوافقی
یک سهم از16سهم جراحی عمومی ملکی وکاری ازمجموع400سهم بیمارستان 200تختخوابی تریتادرغرب تهران زیرقیمت وشرایط توافقی واگذارمی گردد.شماره تماس،واتساپ وتلگرام:09128575345
*قیمت فروش وپیش فروش سهام بیمارستان
فروش وپیش فروش سهم جراحی عمومی،فروش سهم جراحی پلاستیک،فروش وپیش فروش سهام داخلی قلب وجراحی قلب،پیش فروش سهم بیهوشی پیش فروش سهم نورولوژی،پیش فروش سهم ارتوپدی،پیش فروش سهم تغذیه پیش فروش سهام شنوایی سنجی،پیش فروش سهم کلونورکتال،پیش فروش سهم گوارش،پیش فروش سهم پزشکی قانونی،پیش فروش سهم طب ورزش،پیش فروش سهم اطفال،پیش فروش ارولوژی پیش فروش سهام پوست وزیبایی،پیش فروش سهم خون وکلیه سهام بیمارستان.شماره تماس جهت اطلاع ازقیمت وسایر جزئیات:09101667392و02144617996
فروش یک سهم ملکی وکاری از6سهم زنان و زایمان از مجموع 200سهم مرکز جراحی محدود فرجام واقع در تهران خیابان فرجام با قیمت استثنایی به متخصص زنان پزشکان عمومی ،کارشناسان مامایی ،متخصصین وکارشناسان تغذیه وروانشناسان ومشاوره،باحق استفاده از یک روز کامل وبیشترجهت ویزیت بیماران در کلینیک.شماره تماس جهت اطلاع از قیمت:09101667392و44617996
فروش 2سهم از5سهم جراحی عمومی وازمجموع100سهم ملکی وکاری درمانگاه شبانه روزی واقع درتهران خیابان اشرفی اصفهانی جهت اطلاع ازقیمت وسایرجزئیات .شماره تماس:09122157622
فروش یک سهم ازمجموع 4سهم اطفال نوزادانNICU وازکل 120سهم بیمارستان جم درتهران باتوجه به اینکه کل سهامداران اطفال ونوزادان 4نفراست ازنظر درمانگاه وویزیت بیماران درکلینیک محدودیتی نداردهمچنین تعدادانکالی زیاد.زیرقیمت فروش فوری تماس بگیرید09101667392
فروش وواگذاری 4سهم کلینیک دندانپزشکی فعال دارای 7یونیت با متراژ180مترمربع موقعیت عالی پرتردد واقع درتهران خیابان..،با حق استفاده از2شیفت بعدازظهرروزهای شنبه ویکشنبه.قیمت 4 سهم 390م ت.شماره تماس:فروش رفت

*فروش یک سهم جشم مرکزجراحی چشم و کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی سلامت غرب زیر قیمت
تماس:09101667392و02144617996
قیمت یک سهم زنان بیمارستان شهریاردرتهران خیابان آذربایجان زیزقیمت فروش فوری
09101667392و44617996
یک سهم از4سهم قلب بیمارستان آپادانا تهران ازمجموع 80سهم بیمارستان با قیمت 900م واگذارمی گردد.تماس فقطازطریق واتساپ یا تلگرامبا شماره:0منقضی

قیمت فروش 2سهم قلب بیمارستان عرفان سعادت اباد(هرسهم 1/500)و1سهم قلب بیمارستان عرفان (3میلیارد)نیایش.شماره تماس:09101667392و02144617996
قیمت سهام پیش فروش بیمارستان پروژه درحال ساخت درغرب تهران .کلیه سهام ازجمله
سهام اروژانس سهام بیهوشی
سهام آزمایشگاه،سهم رادیولوژی،سهم رادیوتراپی،
سهام قلب ،سهام داخلی و...بصورت 50درصدنقدومابقی اقساط 2ساله.شماره تماس:09101667392و02144617996
*فروش سهام آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش،قیمت شماره تماس:09101667392و02144617996
*قیمت سهام رادیولوژی ورادیوتراپی بیمارستان عرفان نیایش،تماس بگیرید:09101667392و02144617996

واگذاری1سهم زنان بیمارستان فوق تخصصی بیمارستان عرفان نیایش واقع درغرب تهران ،سهم ملکی وکاری است با حق استفاده از درمانگاه زنان.شماره تماس:09129356595
*یک سهم داخلی ییمارستان عرفان نیایش
یک سهم از10 سهم دخلی بیمارستان عرفان نیایش تهران واگذارمی گردد.شماره تماس جهت اطلاع ازجزئیات:09121590621
*واگذاری 2سهم اطفال و نوزادان بیمارستان عرفان سعادت اباد ،تعداد سهام داران اطفال و نوزادان 10نفر،تعداد روز کلینیک درهفته 1روزونیم حدود2روز,شماره تماس :09101667392و02144617996

یک سهم بیهوشی مرکزجراحی فعال و کلینیک شبانه روزی سهند درتهران با قیمت استثنایی واگذارمی گردد.شماره تماس جهت اطلاع از جزئیات و قیمت سهم:0912678404

ک

قیمت یک سهم آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش،سهم ملکی وکاری است.اماده واگذاری به پاتولوژیست،متخصص آزمایشگاه و سرمایه گذاران،سهم ملکی وکاری است شماره تماس:09101667392و02144617996

واگذاری یک سهم ریه ازمجموع 250سهم بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله تهران واقع درشهرک غرب با قیمت بسیارمناسب .بیمارستان فوق تخصصی لاله درزمینی با مساحت 10250مترمربع در8طبقه وبا زیربنای 33000مترمربع با 240 تخت فعال(که تا420 تخت قابل گسترش است،) درسال 1384 افتتاح شده است.

فروش 1الی 3 سهم روانپزشکی ازمجموع100سهم بیمارستان روانپزشکی ایرانیان واقع درتهران دهکده المپیک، با قیمت واقعی واگذارمی کردد.
بیمارستان روانپزشکی ایرانیان درزمینی به مساحت 10000 مترمربع احداث شده (قیمت هرمترمربع زمین درحال حاضر30م تومان می باشد).قابل توجه خریداران سهام ،ازمزیت های استثنائی این بیمارستان اینست که درآمدبیمارستان هر2ماه یکبار بین سهامداران تقسیم می شود که براساس درصداشغال تخت می باشد.
فروش فوری.شماره تماس:09101667392

واگذاری 2سهم اطفال و نوزادان بیمارستان عرفان سعادت اباد(عرفان1)باقیمت مناسب فروش فوری .شماره تماس:09101667392و02144617996

به اطلاع دندانپزشکان محترم می رساند یک سهم ازسهام دندانپزشکی بیمارستان عرفان نیایش تهران با یونیت های فعال واتاق عمل مجهز برای فعالیت دندانپزشکی تحت بیهوشی زیرقیمت واقعی با شرایط ویژه واگذارمی گردد.شماره تماس جهت اطلاع ازجزئیات :09129369469

فروش فوری ،واگذاری یک سهم زنان بیمارستان عرفان نیایش ،قیمت استثنایی نازلترین قیمت 1میلیارد.شماره تماس:09101667392و44617996

قیمت ،واگذاری 2 سهم پوست (ازمجموع 2سهم پوست) وازکل 98 سهم بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی امام زمان اول اسلامشهر ،با کلیه تجهیزات پوست ولاغری به پزشکان متخصص ترجیحا به متخصص پوست وپزشکان عمومی قیمت اعلامی 2 میلیارد.شماره تماس 09101667392 و02144617996

قیمت، واگذاری 1 سهم گوش وحلق وبینی بیمارستان لاله درشهرک غرب ،شماره تماس جهت اطلاع ازقیمت وسایر جزئیات:09123259964

یک سهم جراحی زنان و زایمان از مجموع35سهم زنان وازمجموع کل 240سهم بیمارستان اتیه واقع در شهرک غرب باقیمت وشرایط توافقی واگذارمی گردد.دارای درمانگاه فعال و خریدار حق استفاده از درمانگاه رادارد.
شماره تماس مالک سهم جهت اطلاع از قیمت وشرایط وشرایط فروش:. فروش رفت

واگذاری نیم سهم از 6 سهم بخش گوارش وکبد بیمارستان تریتا تهران با قیمت مناسب،کل سهام بیمارستان تریتا 400 سهم.
تعدادپزشکان بخش گوارش وکبد 4نفر،تعداد روز درمانگاه یک روز،وتعداد روزهای استفاده از اندوسگوپی 2 تا 3روز با بیشتر،
بخش کاملا مجهز .
شماره تماس جهت اطلاع از قیمت واطلاعات بیشتر:09101667392و02144617996

واگذاری یک سهم نورولوژی بیمارستان تریتا .شماره تماس جهت اطلاع از جزئیات:09101667392و02144617996
فروش وواگذاری یک سهم جراحی بیمارستان عرفان سعادت اباد ویک سهم جراحی بیمارستان عرفان نیایش.شماره تماس جهت هماهنگی واعلام قیمت:09101667392 و44617996

واگذاری یک سهم ارتوپدی بیمارستان بیمارستان عرفان نیایش تهران ،قیمت مناسب فرصت راازدست ندهید.شماره تماس جهت اعلام قیمت:09101667392 و02144617996
واگذاری یک سهم ارولوژی بیمارستان عرفان سعادت آباد تهران به قیمت .شماره تماس جهت اطلاع ازجزئیات وقیمت:09101667392 و02144617996

فروش یک سهم از60 سهم ازمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش .شماره تماس جهت اعلام قیمت واطلاع ازجزئیات :09101667392 و2144617996
واگذاری یک سهم زنان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا واقع در غرب تهران با قیمت مناسب.
شماره تماس جهت هماهنگی لازم:09101667392و02144617996

یک سهم جراحی پلاستیک از18 سهم پلاستیک و ازمجموع 300 سهم بیمارستان فوق تخصصی تندیس، دارای مجهزترین اتاق های عمل 72 تخت
با قیمت مناسب واگذارمی گردد.شماره تماس با مالک سهم:09101667392 و02144617996

جهت اطلاع متخصصین نورولوژی یک سهم نورولوژی( داخلی مغزواعصاب) ازمجموع 200 سهم بیمارستان ابن سینا با موقعیت عالی ودرامد بالا وخوشنام واقع درفلکه دوم صادقیه با قیمت استثنایی واگذارمی گردد.شماره تماس جهت هماهنگی :09101667392 و02144617996

جهت اطلاع متخصصین بیهوشی ،یک سهم بیهوشی یک مرکزجراحی فعال درتهران با قیمت استثنایی واگذارمی گردد.شماره تماس جهت اطلاع از جزئیات و قیمت سهم:09126784049

جهت اطلاع ازقیمت یک سهم جراحی ترمیمی مرکزجراحی محدود شایان میرداماد ،با شماره :0فروش رفته تماس بگیرید .

یک سهم ازمجموع 100 سهم کلینیک تخصصی قلب واقع درشریعتی الهیه با قیمت 250 م واگذارمی گردد.شماره تماس:09101667392 و02144617996

* واگذاری یک سهم چشم پزشکی از مجموع150 سهم مرکز جراحی وکلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی سلامت غرب تهران با حق استفاده از کلینیک، جهت ویزیت بیماران،دارای 16 تخت بستری وتعداد 5 اتاق عمل ،زیر قیمت واقعی 140م.تماس:09101667392 و02144617996

*فروش یک سهم از۲۵ سهم زنان وازمجموع کل۲۰۰ سهم مرکز جراحی محدود و کلینیک تخصصی شبانه روزی سهند درعباس اباد به متخصص زنان ویا ماما با قیمت بسیار مناسب واگذار می گردد.تماس: ۰۹۱۰۱۶۶۷۳۹۲ و۴۴۶۱۷۹۹۶

* فروش واگذاری 2 سهم بصورتک سهم (با اوراق سهام مجزا )ENT از سهام بیمارستان خوشنام ومعروف بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله تهران به متخصصین گوش وحلق وبینی با قیمت .. باشرایط توافقی .تماس:09101667392

* فروش 2 سهم از 6 سهم آزمایشگاه بیمارستانی با سابقه درتهران بامراجعه کننده روزانه حدود50 بیمار و300 متر زیربنا در طبقه زیر همکف بیمارستان .به متخصصین ودکتری علوم ازمایشگاهی و پاتولوژیست هاو PhD تک رشته ای قیمت 600 م.تماس بگیرید.09101667392 و02144617996

*فروش2 سهم از سهام جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان طوس تهران به جراح پلاستیک،جراح فک وصورت وجراح عمومی زیر قیمت فوری می رسد.
(فروش فوری) فرصتی فوق العاده جهت سرمایه گذاری و فعالیت در بیمارستان خصوصی معروف وخوشنام تهران بزرگ.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید و مذاکره با شماه های : 09101667392 و 44617996 تماس حاصل فرمائید.

* 2 سهم قلب بیمارستان عرفان واقع سعادت آباد باقیمت واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : واگذارشده

* یک سهم قلب (معادل 12 سهم از کل 463 سهم ) بیمارستان تخصصی تهران واقع درکریم خان -میدان سنایی باقیمت 800 م واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : 09101667392 و 44617996 تماس حاصل فرمائید.(فروخته شد)

** یک سهم بخش جراحی از کل 300 سهم بیمارستان بهمن واقع در شهرک غرب باقیمت ... واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : 0فروش رفت.

** یک سهم ارولوژی از 3 سهم و از مجموع کل 100 سهم یک مرکز جراحی محدود واقع در محدوده یوسف آباد باقیمت 60م واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : 09101667392 و 44617996 تماس حاصل فرمائید.
** 2 سهم پوست از 4 سهم بخش پوست از سهام دی کلینیک واقع در میرداماد باقیمت هرسهم 150 م (2 سهم 300 م) واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر (فروش رفت)

** 2 سهم ارتوپدی از 4 سهم بخش ارتوپدی از سهام دی کلینیک(دارای اتاق عمل) واقع در میرداماد باقیمت هرسهم 150 م (2 سهم 300 م) واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر (فروش رفت

** 1 سهم جراحی پلاستیک وزیبایی ازمرکز جراحی محدود فرجام واقع دررسالت فرجام باقیمت 60م واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : 09101667392 و 44617996 تماس حاصل فرمائید.
** 1 سهم داخلی مغز و اعصاب ازمرکز جراحی محدود فرجام واقع دررسالت فرجام زیر قیمت) واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : 09101667392 و 44617996 تماس حاصل فرمائید.

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران

تاریخ درج آگهی: 1403/04/30

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/18

تماس با آگهی دهنده