طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

املاک مجوز هاپروانه

آگهی های ویژه متنی

فروش واگذاری پروانه مجوز داروخانه لیست فروش داروخانه و پروانه مجوزتاسیس داروخانه

~/UploadFiles/407_مجوزپروانه-داروخانه-4.jpg

فروش واگذاری پروانه مجوزخام داروخانه
فروش واگذاری مجوزپروانه فروش داروخانه وانتقال سرمایه داروخانه اجاره فروش کروکی داروخانه
فروش انتقال سرمایه داروخانه فعال
فروش وانتقال سرمایه داروخانه درتهران
انتقال سرمایه داروخانه فعال دراشرفی اصفهانی محدوده پونک،فروش نقدی ۲۸ م فروش بیمه ای ۵۰م ،متراژ۱۴۰ متر
ملک اجاره ۱ میلیارد پبش ۶۰ م اجاره
قیمت پروانه3/200
حتما موردمورد پسند هم از نظر مکان هم از نظر قیمت مورد پسند واقع خواهدشد
09101667392
واگذاری پروانه داروخانه اگهی مورخ1402/09/28
پروانه داروخانه متصل به بیمه ها مربوط به منطقه پیروزی تهران،قابل انتقال به سایر مناطق واگذارمی گردد.شماره تماس:09101667392و02144617996
واگذاری پروانه متصل به بیمه ها قابل انتقال به تمام مناطق تهران نیاز به سرمایه گذارجهت تاسیس داروخانه اگهی مورخ1402/08/25
نیاز به سرمایه گذارجهت تاسیس داروخانه درتهران
نیاز به سرمایه جهت تهیه ملک وخرید پروانه متصل به بیمه ها (پروانه موجود)قابل انتقال به تمام مناطق تهران با شراکت وهمکاری صاحب پروانه بعنوان موسس ومسول فنی داروخانه بصورت توافقی.شماره تماس:09101667392
فروش واگذاری مجوزپروانه داروخانه اگهی های1402/02/27
واگذاری پروانه وانتقال سرمایه داروخانه تهران
فروش نقدی 27تا30م،فروش بیمه ای 30-35م دپوداروحدود2-2/5 میلیارد
قیمت پروانه 3/5 میلیارد
،گذروموقعیت عالی برپاساژ،ملک اجاره 50متربا بالکن بعلت مهاجرت فروش فوری .شماره تماس:09101667392
واگذاری پروانه داروخانه متصل به بیمه ها در منطقه صیاد مشهد، قابلیت شبانه روزی دارد چون متصل به درمانگاه شبانه روزی است، فروش روزانه 20 میلیون تومان و بیمه روزانه حدود 800 هزار تومان تلفن تماس 09151242561
فروش مجوزخام داروخانه محمدشهرصدورجدیدفروش فوری زیر قیمت فروش رفت.شماره تماس:09101667392
فروش پروانه داروخانه فعال درپردیس جنب ساختمان پزشکان،فروش روزانه15م فروش بیمه ای 13م ملک رهن کامل 650م یافروشی .موسس همکاری خوادداشت.شماره تماس:09101667392
فروش واگذاری مجوزخام داروخانه بومهن
مجوزخام داروخانه بومهن به داروسازیاپراتیک واجدشرایط واگذارمی گردد.شماره تماس:09127940633
اگهی های 01/08/12
فروش پروانه متصل به بیمه درتهران منطقه پیروزی.شماره تماس:09101667392
فروش پروانه وانتقال سرمایه داروخانه فعال درورامین.فروش نقدی25-20م
فروش بیمه ای10-15م
ملک اجاره
قیمت :
شماره تماس:09101667392
فروش نقدی26م فروش واقعی درتهرانپارس
فروش بیمه ای 24-22م
ملک داروخانه تجاری 60متری بالکن 20متری.پیش150م ماهیانه25م
دپودارو2-2/5 م
شماره تماس:09101667392
1-فروش وانتقال سرمایه داروخانه فعال منطقه1آگهی مورخ01/06/23
انتقال سرمایه داروخانه فعال واقع درمنطقه1 موقعیت عالی فروش نقدی روزانه مردادماه باشرایط 8ساعت کارروزانه 13م،فروش عمده OTC،نسخه های بیمه بسیارمحدود،
باپتانسیل فروش روزانه 30م به بالا
قیمت فروش پروانه تمامی تجهیزات وقفسه بندی2/4 میلیارد
84متری اتاق مشاوره و6مترانباری پارکینگ،تابلوخورعالی برخیابان اصلی عریض،قفسه بندی شیک با کیفیت،سیستم کامپیوتری شامل2پی سی 20مانیتور،پرینتر2بارکدخوان،2مودم اینترنت یک مودم شبکه،برنامه وکیل نصب روی کامپیوترها وسایر تجهیزات کامل ملک اجاره 300پیش ماهیانه20م.شماره تماس:09101667392
2-فروش داروخانه فروش و انتقال سرمایه داروخانه فعال واقع درنسیم شهر(تهران)اگهی1401/06/23
فروش نقدی14م
فروش بیمه ای تامین اجتماعی23م
ملک استیجاری پیش20م اجاره ماهیانه14م
شماره تماس:09101667392و02144617996
واگذاری فروش پروانه داروخانه تهران اگهی 1401/06/02
واگذاری پروانه داروخانه متصل به بیمه تهران مقدارداروحدود600م قیمت1650
تماس:09101667392
واگذاری پروانه وانتقال سرمایه داروخانه اگهی1401/05/02
واگذاری پروانه داروخانه وانتقال سرمایه داروخانه درلویزان،فروش روزانه 17/5-18 م بیشترOTCفروش،فروش بیمه ای5-4 م
دپوداروحدودا1/200م
ملک اجاره 85متری تجهیزات ودکوراسیون شیک جدیدوبازسازی شده100پیش ماهیانه20م .قیمت پروانه3/200
شماره تماس:09101667392
واگذاری پروانه داروخانه متصل به تمام بیمه ها تهران اگهی 1401/04/25
واگذاری پروانه داروخانه متصل به تمام بیمه ها تهران
پروانه داروخانه متصل به تمام بیمه ها مربوط به تهران قابل انتقال به تمام نقاط تهران قیمت ۱۷۵۰
دارای دپودارو بدون ملک.شماره تماس 09101667392
واگذاری مجوزخام وپروانه وکروکی تاییدشده داروخانه تهران آگهی های 1401/03/29
واگذاری مجوزخانم داروخانه دراردبیل شماره تماس:09101667392
اجاره کروکی داروخانه تائیدشده 50متری 1800امتیازی بازسازی شده درطبقه همکف مسکونی بصورت رهن واجاره 100م واجاره ماهیانه 7/5م واقع درتهران سهروردی اندیشه2
شماره تماس:09101667392
واگذاری مجوزخام و پروانه داروخانه تهران اگهی های مورخ1401/02/25
واگذاری مجوزخام داروخانه پرند.شماره تماس:09101667392
واگذاری مجوزخام وپروانه متصل به بیمه داروخانه تهران.شماره تناس:09101667392
*واگذاری وانتقال سرمایه داروخانه تهران-پاسداران
فروش نقدی15م فروش بیمه ای 15م دپودارو1/200ملک داروخانه اجاره ای با240سپرده و اجاره ماهیانه27م موسس همکاری می کند
قیمت پروانه:09101667392 تماس بگیرید.
واگذاری پروانه متصل به بیمه اصفهان
واگذاری پروانه متصل به بیمه ساوه
واگذاری مجوز خام نسیم شهر
واگذاری مجوز خام چالوس
واگذاری مجوزخام داروخانه تهران
واگذاری پروانه داروخانه متصل به کلیه بیمه ها تهران دپوداروحدود300 م .شماره تماس 09101667392و02144617996گهی واگذاری مجوز داروخانه ساری
واگذاری مجوزداروخانه3000 امتیازی ساری.شماره تماس:09101667392
-واگذاری انتقال سرمایه داروخانه درارومیه،260تجاری110متربالکن ،فروش روزانه 25م
فروش بیمه ای 10م،ملک اجاره 150م پیش 36م اجاره ،دپودارو2/5میلیارد.شماره تماس :09101667392

-واگذاری یک سهم داروخانه بیمارستان فعال در غرب تهران با فضای 300مترمربع داروخانه اصلی و2داروخانه داخلی با فروش 4میلیاردتومان ماهیانه ملکی وکاری به داروساز.شماره تماس:09101667392

واگذاری مجوز خام داروخانه 3000امتیازی ساری قیمت2/500 موجود است 1400/12/05
شماره تماس:09101667392
اجاره کروکی داروخانه75متری دارای انباری درطبقه همکف ساختمان پزشکان فعال با سابقه 17ساله واقع درتهران براصلی بلوارامام خمینی.300م پیش 10ماجاره ماهیانه.شماره تماس:09905332871
واگذاری فروش داروخانه فعال تهران اگهی مورخ 1400/10/29
واگذاری داروخانه فعال برشریعتی محدوده خیابان یخچال باموسس ومسئول فنی یابدون موسس ومسئول فنی مناسب جهت سرمایه گذاردیواربه دیوار ساختمان پزشکان نزدیک به2 بیمارستان فعال
فروش نقدی روزانه 28-30م
فروش بیمه ای 10م
فروش ماهانه دیجی کالا25تا30م
دپودارو2 میلیارد
ملک اجاره بامتراژ60مترداروخانه و20متربالکن وانباری با بالابروآسانسورمبلغ اجاره ملک400م پیش ماهیانه 50م.
شماره تماس:091016673992و02144617996

واگذاری داروخانه فعال اگهی های مورخ1400/10/07
واگذاری داروخانه فعال در شهر قم
۱۰۰متر تجاری
فروش روزانه : ۱۸ تا ۲۰ م
فروش بیمه : ۳۰ م
دپو : ۵۰۰ م
شرایط رهن و اجاره محل : ۱۵۰ م پیش ، ۱۰ م اجاره
شماره های تماس:
09101667392
2144617996
واگذاری داروخانه فعال اطراف تهران بهارستان
۶۰ متر تجاری
فروش روزانه : ۱۰ م
فروش بیمه : ۲۰ م
دپو : ۸۰۰ میلیون
رهن و اجاره ملک : ۱۰ پیش ماهی ۲/۵۰۰
شماره های تماس :
09101667392
02144617996
واگذاری مجوزخام و پروانه داروخانه اگهی مورخ1400/10/07
1_ واگذاری مجوزخام داروخانه قزوین
2_واگذاری مجوزخام داروخانه بومهن
3_واگذاری مجوزخام داروخانه پردیس
4_واگذاری پروانه متصل به بیمه داروخانه تهران
5_واگذاری پروانه داروخانه متصل به بیمه لواسان
شماره تماس:
09101667392
02144617996
فروش واگذاری پروانه داروخانه تجهیزات مورخ 1400/09/22
واگذاری پروانه داروخانه فعال درورامین
80 متر تجاری
فروش روزانه ۳۰ م
فروش بیمه ۵۰ م
دپو ۳میلیارد
رهن و اجاره ملک ۷۰ پیش ماهی ۲۴
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
شماره تماس
09101667392
فروش واگذاری پروانه داروخانه متصل به بیمه اهواز.شماره تماس:09101667392
فروش واگذاری پروانه متصل به بیمه قم اگهی مورخ1400/08/26
پروانه داروخانه متصل به بیمه بدون دپو دارو واگذار می گردد.شماره تماس:09101667392
واگذاری داروخانه فعال شرق تهران اگهی مورخ1400/08/25
فروش پروانه داروخانه وانتقال سرمایه داروخانه در شرق تهران
۵۰ متر تجاری
فروش روزانه ۱۵م
فروش بیمه ۱۵تا ۲۰م
دپو دارویی : ۱تا ۱/۲۰۰میلیارد
شرایط رهن و اجاره محل : بدون پول پیش:۲۰ م اجاره
شماره های تماس :09101667392
02144617996
واگذاری پروانه داروخانه اگهی مورخ1400/08/25
واگذاری پروانه متصل به بیمه در لواسان
همراه با دپو
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
شماره های تماس :09101667392
02144617996
فروش وواگذاری مجوزخام داروخانه مربوط به بومهن قیمت1/150.شماره تماس:09101667392
فروش پروانه داروخانه تهران اگهی مورخ:1400/08/16
فروش پروانه داروخانه تهران متصل به بیمه ها دپودارو400م،قیمت1/500 شماره تماس:09101667392
فروش پروانه داروخانه فعال مشهداگهی مورخ1400/08/16
پروانه داروخانه روزانه فعال واقع درمشهدخیابان عبدالمطلب بین20و22 واگذارمی گردد:
فروش نقدی روزانه10تا12م وفروش بیمه ای7تا10م.دپودارودرحدقفسه.
ملک داروخانه متعلق به دارنده پروانه بصورت اجاره واگذارمی گردد.قیمت پروانه:2/300
شماره تماس:09155117387
فروش پروانه داروخانه فعال حومه اراک اگهی مورخ1400/06/21
فروش داروخانه فعال در محدوده شهرستان اراک
واگذاری داروخانه فعال محدوده اراک
فروش نقدی روزانه8م
فروش بیمه ای20تا25م
تک داروخانه
حاشیه سود خوب
داروخانه فعال بصورت شبانه روزی
ملک اجاره ای:3م پیش،750هزارتومان اجاره ماهیانه
قیمت پروانه 1میلیار
فروش فوری
شماره تماس:09101667392
فروش پروانه داروخانه تهران یافت اباد آگهی1400/06/12
فروش واگذاری پروانه داروخانه درمحدوده یافت آباد
فروش روزانه:30-25م
فروش بیمه ای:12م
دپودارو:0
ملک 70مترفضای داروخانه،انبار60متر،استیجاری
قیمت پروانه:3میلیارد
شماره تماس:09101667392
فروش ملک مناسب داروخانه تهران خیابان فرجام آگهی مورخ1400/05/23
اجاره ملک مناسب داروخانه روزانه یا شبانه روزی با متراژ125مترطبقه همکف تابلوخورموقعیت عالی برخیابان فرجام بین آیت وحیدرخان دریک ساختمان دواحدی دردوطبقه (همکف واول)شماره تماس منقضی
فروش مجوزخام داروخانه تهران.شماره تماس
فروش پروانه داروخانه فعال شیرازآگهی 1400/05/23
فروش وواگذاری پروانه داروخانه فعال درشهرصدرا شیراز
فروش روزانه نقدی5م
فروش بیمه ای:4تا6م
ملک استیجاری ودیعه110م اجاره ماهیانه10م
دپوداروحدود1/5میلیارد
قیمت پروانه وتجهیزات1/5میلیارد
شماره تماس:منقضی
فروش پروانه داروخانه تهران اگهی مورخ1400/04/22
واگذاری پروانه داروخانه غیرفعال قیمت مناسب تهران
شماره تماس:1400/04/22
فروش مجوزخام داروخانه آگهی مورخ:1400/04/22
واگذاری مجوزخام داروخانه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی باتاریخ صدوراسفند99 .شماره تماس:فروش رفت
فروش مجوزپروانه داروخانه اگهی مورخ
1400/02/30
فروش پزوانه متصل به بیمه ها مربوط به شرق تهران ،قابل انتقال.قیمت2550
*فروش پروانه و داروخانه فعال در خوزستان ماهشهر
داروخانه فعال با فروش نقدی15-12م
فروش بیمه ای درماه(فقط با تامین قرارداد دارد) 60-50م ،ملک اجاره 5/5-5م
دپوحدود900م
قیمت پروانه 2/5
واقع در ماهشهر شهرک طالقانی داروخانه روزانه ولی 24ساعته می تواند بازداشت.
شماره تماس
فروش پروانه داروخانه فعال واقع دولت در ساختمان پزشکان
فروش نقدی روزانه 15م
فروش بیمه ای 16م
دپودارو700-600م
ملک اجاره :پیش100م ماهیانه8م
قیمت پروانه 3/600
شماره تماس:منقضی
خریدفروش واگذاری مجوزوپروانه داروخانه
پیش فروش1سهم از25سهم داروخانه بیمارستان درحال اماده شدن واقع درتهران،فرصتی جهت داروسازان و سرمایه گذاران،فروش اقساطی،40درصدنقدمابقی طی 24ماه،شماره تماس جهت اطلاع از قیمت وسایرجزعیات :منقضی
خریدفروش داروخانه:منفضی
فروش پروانه داروخانه فعال حومه یزد-تک داروخانه فروش روزانه5م فروش بیمه ای7م تک داروخانه قابلیت افزایش فروش با تحت پوشش قراردادن5مرکزبهداشت.قیمت پروانه700م قابل مذاکره ،شماره تماس:منقضی
*فروش مجوزخام داروخانه محمدشهرکرج.شماره تماس:09101667392
فروش پروانه داروخانه واقع در اندیشه قابل انتقال به شهریار.دپوی دارو100م قیمت پروانه 1/900.شماره تماس:منقضی
فروش مجوزخام داروخانه تهران شماره تماس فروش رفت
*فروش واگذاری پروانه داروخانه متصل به بیمه ها تهران بادپوی دارو300تا400م ،قیمت پروانه 2/300
شماره تماس:فروش رفت
فروش مجوزخام داروخانه کرج اماده واگذاری شماره تماس:منقضی
فروش پروانه داروخانه فعال در تهرانپارس جشنواره فروش نقدی روزانه17تا20
فروش بیمه ای20تا25م
قیمت پروانه3/5
ملک80مترتجاری 400م رهن کامل
شماره تماس:منقضی
فروش2سهم از4سهم داروخانه بهترین بیمارستان غرب تهران قیمت هرسهم23میلیارد.شماره تماس منقضی
فروش4سهم از32سهم بیمارستان درسعادت اباد،قیمت هرسهم4/5میلیارد.شماره تماس:09101667392
فروش داروخانه فعال در تهرانپارس فروش نقدی روزانه15تا16م فروش بیمه ای15م ملک بدون پول پیش ماهیانه15م اجاره،فروش نقدی در روزهای زوج تا25م،قیمت پروانه داروخانه3/600میلیارد.
*فروش داروخانه فعال تهران محدوده شریعتی،فروش نقدی8م فروش بیمه ای20-10م،ملک اجاره ای40متری بعلاوه 20متربالکن، پول پیش 60م اجاره ماهیانه13م،پروانه2/800میلیارد.
فروش داروخانه فعال واقع درتهرانپارس،فروش نقدی
*فروش واگذاری پروانه داروخانه متصل به بیمه ها مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قیمت2/350شماره تماس:09101667392و02144617996
فروش پروانه داروخانه متصل به بیمه ها مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی.قیمت2/350.شماره تماس:09101667392
فروش داروخانه فعال واقع در جمهوری، اسکندری جنوبی
فروش نقدی روزانه12-11م فروش بیمه ای 20م
دپودارو 1میلیارد
ملک50متری اجاره 100م پیش ماهیانه 10م اجاره
قیمت پروانه 3
شماره تماس:09101667392
فروش داروخانه فعال دردرمانگاه واقع درتهران محدوده وحدت اسلامی،10سال سابقه فروش،فروش نقدی روزانه7-5 م،فروش داروهای بیمه ای15-14م
ملک اجاره ای،ماهیانه10م بدون پول پیش،دپودارو400-300م
قیمت پروانه داروخانه2/500.
شماره تماس:09101667392
فروش داروخانه فعال 140مترکف،40متربالکن فروش نقدی روزانه11-10 م،فروش بیمه ای 5م قیمت پروانه2/5م.دپو900-700 م ملک فروشی.شماره تماس:09101667392
*فروش مجوزخام داروخانه فردیس کرج.شماره تماس:09101667392فروش رفت
فروش داروخانه فعال فروش بالا با پروانه وملک واقع درشیراز.داروخانه فعال فروش بالا واقع درشیرازخیابان زند.فروش نقدی30م فروش بیمه ای 100م ملک 300مترتجاری قیمت باپروانه وملک.30 م به فروش می رسد.شماره تماس:09101667392
*فروش داروخانه فعال درپاسداران،فروش نقدی 17تا20م،فروش بیمه ای 20الی 25م،ملک استیجاری70متری پول پیش200م،ماهیانه 20م
قیمت پروانه 3/200م
شماره تماس:09101667392 اگهی مورخ99/09/10
فروش واگذاری مجوز خام داروخانه تهران بزرگ اگهی امروز99/08/16شماره تماس:فروش رفت.
فروش پروانه داروخانه فعال در تهران شریعتی بالاترازمیرداماد،فروش روزانه نقدی17م،فروش بیمه ای20تا25م ملک اجاره 200م پیش اجاره ماهیانه30م،دارای مجوز داروهای خاص،دپوداروحدود1300تا1400م قیمت پروانه3/700.شماره تماس:09101667392
اگهی مورخ99/08/20
فروش پروانه داروخانه فعال شرق فروش نقدی روزانه 15تا17م،فروش بیمه ای15م،پروانه 3م ،ملک فروشی 110متردونبش تجاری 8/500.شماره تماس:09101667392
فروش مجوز پروانه کروکی داروخانه اگهی امروز99/08/20
اجاره کروکی داروخانه تایید شده واقع در حریم خان ،ملک تجاری 50مترکف،50متربالکن،200م پیش،اجاره ماهیانه 18م.شماره تماس:09101667392
فروش مجوزپروانه داروخانه تهران
فروش پروانه داروخانه فعال دردرمانگاه واقع درمحدوده پیروزی منطقه 14،فروش روزانه 8تا9 میلیون.اجاره داروخانه ماهیانه500م بدون پول پیش،دپوداروخانه 600م .قیمت پروانه1/700.شماره تماس:09101667392اگهی مورخ99/08/20
*اگهی فروش مجوز داروخانه پردیس تهران مورخ99/08/20
مجوزخام داروخانه شهرپردیس تهران توافقی واگذارمی شود.شماره تماس:09101667392

فروش واگذاری پروانه تک داروخانه اطراف تهران فروش نقدی 6م بیمه 12م ملک اجاره پائین 15م پیش 600 هزارتومان اجاره ماهیانه.شماره تماس فروش رفت
*واگذاری پروانه داروخانه
فروش پروانه داروخانه فعال در رشت
پروانه داروخانه فعال با17سال سابقه وبا فروش نقدی روزانه 5/5 میلیون تومان وبیمه ماهیانه 8/5میلیون تومان،قیمت پروانه950م، ملک اجاره ای ماهیانه 300هزارتومان وودیعه 8 میلیون تومان واقع در استان گیلان 25کیلومتری رشت واگذارمیگرددفروش رفته

فروش مجوزپروانه داروخانه فروش داروخانه آگهی
مورخ 99/01/27.
فروش داروخانه دکترقزوانچاهی بابل امیرکلا.شماره تماس:فروش رفته
فروش داروخانه فروش واگذاری پروانه مجوز داروخانه آگهی 98/12/12
فروش مجوزداروخانه ملارد قیمت 700م 09101667392و02144617996فروش رفته
فروش پروانه داروخانه فعال متصل به بیمه ها فروش نقدی 6-7/5 م،ملک 85متری فروش یارهن واجاره بادپوی دارو.درسعادت آبادمنقضی شده
قیمت پروانه 1/300 مقطوع ملک فروشی متری35م
رهن ملک 400م.تماس:0910166739فمن

منقضی شده

فروش پروانه داروخانه متصل به بیمه ها
منطقه 2فروش فوری .09101667392 و02144617996
فروش رفته
فروش امتیازمجوزداروخانه دربابل امیرکلاوشماره تماس:0فروش رفته
*فروش داروخانه فعال 85متری درمحدوده سعادت اباد ،موقعیت عالی بهترین جا، فروش بالا ،شیک.باقابلیت افزایش فروش وبهروری بالا زیر قیمت.شماره تماس 09101667392و02144617996منقضی شده
فروش داروخانه فعال فروش بالا درتهرانپارس
داروخانه باکروکی تاییدشده وفعال بافروش نقدی 12م به بالاشامل 30 مترمربع طبقه همکف سندتجاری و60 مترمربع طبقه زیرهمکف(2عددسندششدانگ تجاری) سندتجاری دریک ساختمان پزشکی که دراین ساختمان، پزشکان عمومی ومتخصص پوست ومو،زنان زایمان،داخلی ،کلیه ومجاری ادراری وگوارش فعال هستند،واقع درتهرانپارس-خیایان استخر.شماره تماس:منقضی شده
*فروش سهام داروخانه
فروش وواگذاری 1الی 3 سهم داروخانه بیمارستان عرفان نیایش به داروسازان و سرمایه گذاران .فروش فوری بعلت مهاجرت.سهام ملکی وکاری است .پرداخت سود سهام ماهانه بطور منظم.بااشاره به جدید بودن و گسترده بودن فعالیت های بیمارستان عرفان نیایش،مراجعه کننده بالا ،معروف وخوشنام بودن بیمارستان ،سهام از ارزش فوق العاده ای برخوردار خواهند بود.فروش رفته
شماره تماس:09101667392و02144617996

فروش پروانه داروخانه مورخ 98/08/01
واگذاری پروانه داروخانه ،با 6سال سابقه، ملک اجاره عالی، ودیعه 10م اجاره ماهیانه 1200م و2سال از قرارداد اجاره مانده ،واقع درملارد،قیمت پروانه 800م
فروش نقدی روزانه 5م،بیمه 10م .شماره تماس:منقضی شده

آگهی فروش مجوزداروخانه مورخ 98/06/23
واگذاری مجوزخام داروخانه درشهرملارد،قیمت 700 م،شماره تماس:منقضی شده

واگذاری مجوزوموافقت اصولی تاسیس درمانگاه شبانه روزی
مربوط به منطقه 5 تهران بزرگ با قیمت توافقی.شماره تماس:منقضی شده
تاریخ درج اگهی 98/05/24

اجاره فوری داروخانه دکتر روح افزا درافسریه15 متری دوم، با سابقه قدیمی، 40متری با بالکن 12 متری قفسه بندی ، فروش روزانه 3م بیمه 7 م -فاقد فروش بخش بهداشتی ارایشی بوده-بدون دپوی دارو بصورت اجاره با شرایط توافقی واگذارمی شود.با قیمت 50 م ودیعه و4م اجاره.شماره تماس جهت هماهنگی_09101667392 و02144617996 (تاریخ درج اگهی 98/02/23)

واگذاری مجوز خام داروخانه تهران بزرگ ،قیمت اعلامی 1میلیارد .شماره تماس :0منقضی شده واگذارشده(تاریخ درج اگهی 98/02/03)
داروخانه 75متری کروکی تایید شده و باسابقه داروخانه بمدت 13سال دودرب ،درب اصلی شیشه ویرال،تابلو شیشه ای دارای پارکینگ فروش نقدی روزانه 6م وباقابلیت افزایش فروش ,مجوز ودپودارو ازکروکی خارج شده .شماره تماس اگهی دهنده:(تاریخ درج اگهی 98/02/03)
فروش فوری داروخانه با فروش نقدی 2/5تا3م وبیمه 30 م دراطراف همدان .شماره تماس: فروش رفته (تاریخ درج اگهی 97/11/14)
فروش فوری داروخانه ای در افسریه ،فروش روزانه 2/5م،بیمه 7م با پتانسیل افزایش فروش،موجودی دارو 150 م .قیمت پروانه 1 میلیارد،قیمت ملک عرف منطقه جهت اطلاع داروخانه فعلا فروش آرایشی وتجهیزات ندارد ..فروش رفته (تاریخ درج 97/11/14)
فروش واگذاری پروانه ومجوز داروخانه
فروش پروانه متصل به بیمه تهران
ملک فروشی
پروانه قابل انتقال
دپوی دارو:250م
قیمت پروانه :850م
شماره تماس:فروش رفته

واگذاری فروش پروانه مجوزداروخانه
فروش پروانه داروخانه تهران
پل مدیریت
فروش روزانه 7م
بیمه 2م
ملک اجاره105متر
پول پیش 50
اجاره ماهیانه7م
قیمت پروانه 1/400
شماره تماس منقضی شده )

فروش پروانه داروخانه تهران
میدان پونک
فروش روزانه :5م
بیمه :7م
ملک اجاره
پول پیش 150 م
اجاره ماهیانه:5م
قیمت پروانه:1/400
شماره تماس:0
فروش رفته)

فروش پروانه داروخانه تهران ستارخان
فروش روزانه :14م
بیمه:50م
اجاره ملک ماهیانه 27م
فروش ملک متری 70م
قیمت پروانه:2/450منقضی شده

فروش پروانه داروخانه تهران پاسداران
110مترمسکونی فعال
فروش روزانه:8م
بیمه :4م
اجاره ملک :ماهیانه 5م
پول پیش 50م
دپوی دارو 800م
قیمت پروانه:1/700
شماره تماس:منقضی شده
فروش پروانه داروخانه تهران سهروردی شمالی
ملک 85 مترطبقه اول فعال
فروش روزانه:7م
بیمه:20م
پروانه:2/900
شماره تماس:فروش رفته
فروش پروانه داروخانه تهران نارمک هفت حوض براصلی پرتردد
فروش روزانه:7م
بیمه :7م
پروانه :2/700
شماره تماس:منقضی شده
فروش پروانه با مک تهران نازی اباد
ملک 50 متر سندمسکونی همکف فعال
با 70 متر درسه طبقه
فروش روزانه :5م
بیمه :7م
16سال سابقه
قیمت ملک وپروانه:2/300
شماره تماس:0و0منقضی شده
(یاازطریق پیامک با شماره )


فروش پروانه داروخانه
مناطق 22 گانه تهران
نیازبه سرمایه گذارجهت شراکت
شماره تماس:منقضی شده )

فروش پروانه داروخانه شبانه روزی با ملک
جنوب تهران
فروش روزانه:40م
بیمه:145م
108متر دارای انباری با پارکینگ
30 سال سابقه
قیمت مقطوع:16/500
منقضی شده)

فروش پروانه متصل به بیمه ها با دارو تهران
قیمت 1/500
دارو:حدود200 م
فروش پروانه داروخانه تازه تاسیس دربهترین جای مارلیک کرج
فروش روزانه 1م
قیمت :900م
منقضی شده
فروش واگذاری پروانه داروخانه تهران
فروش پروانه با ملک درافسریه
فروش روزانه:4م
بیمه:7م
ملک:46متر سرقفلی
قیمت:2/650

شماره های تماس:09101667392و02144617996
خارج ازتایم ازطریق پیامک با شماره تماس :09101667392 ارسال فرمایید.

فروش پروانه با ملک تهران منطقه 1
فروش روزانه با بیمه 30م به بالا
ملک:196متری اکازیون لوکس ولاکچری با قدمت وسابقه:قدیمی
فروش به علت مهاجرت
قیمت:9/500

فروش واگذاری مجوزپروانه داروخانه
فروش پروانه با ملک تهرانپارس
فروش روزانه 5م
بیمه 15م
ملک 80متری
2/930

فروش پروانه داروخانه باملک درمنطقه6
فروش روزانه:10م
بیمه:50م
ملک:70متری
مجاورساختمان پزشکان
قیمت:4/100

فروش پروانه با ملک داروخانه تهرانپارس
متراژ:160 متری سه طبقه
ملکیت وپروانه وکلیه مجوزات،درمجاورت با پزشکان متخصص با قابلیت تبدیل به یک مرکزپزشکی
قیمت:4/600

فروش پروانه با ملک غرب تهران
استاد معین
فروش روزانه:5م
بیمه:12م
ملک:50متری
قیمت پروانه:/1/200
قیمت ملک:800م

فروش پروانه با ملک تکباتان
فروش روزانه:4م
بیمه:5م
ملک مسکونی70متری
قیمت :2

فروش واگذاری مجوز ،پروانه داروخانه
فروش پروانه شرق تهران
فروش روزانه 5م
بیمه 12م
ملک اجاره ای
پول پیش30م
اجاره ماهیانه 3م
متراژ:70مترمربع درشرق تهران
قیمت پروانه مقطوع :1/320
شماره تماس:09101667392
تاریخ درج :97/08/14

فروش واگذاری مجوز پروانه داروخانه تهران منطقه 3
فروش پروانه
فروش روزانه 12م،بیمه 15م
قیمت 2/800
تماس:09101667392 (ساعت تماس از10 صبح تا 21 وخارج ازتایم فوق ارسال درخواست ازطریق پیامک )

فروش مجوز، پروانه داروخانه تهران منطقه6
فروش پروانه
فروش روزانه 11م
اجاره ملک ماهیانه 5م بدون پیش
120متر فضا
قیمت 1/900
تماس :09101667392

پروانه داروخانه درغرب تهران
فروش روزانه 8م ،
بیمه 30م
قیمت 1/950
تماس:09101667392

پروانه داروخانه درشمال غرب تهران
فروش روزانه 7م
قیمت 1/700

پروانه فعال داروخانه در شرق تهران
فروش روزانه 5م
بیمه 7م
قیمت 1/300
تماس :09101667392

فروش مجوز،پروانه داروخانه تهران
فروش داروخانه با پروانه اکازیون جهت سرمایه گذاری درشهرک غرب ،فروش نفدی 16م بیمه 70م
با قابلیت بالا ،افزایش فروش تا بیش از20 م
مشخصات ملک دوطبقه درزمین 200 متری وقابلیت ساخت تا 5 طبقه تجاری مسکونی.قیمت 9/200 تماس:09101667392 (تاریخ درج 97/08/12)

فروش فوری مجوزداروخانه مربوط به دانشگاه ایران جهت مناطق 22 گانه تهران.شماره تماس:09101667392 (تاریخ درج 97/08/12)
فروش مجوز پروانه داروخانه تهران پردیس
فروش روزانه 14م بیمه قراردادندارد.پروانه 2/850 .(تاریخ درج اگهی 97/08/11)تماس 09101667392
فروش رفته
فروش مجوزپروانه داروخانه تهران
پرند
فروش روزانه 9م،بیمه 15 م،قیمت پروانه 1/800 (تاریخ درج )تماس:09101667392
فروش مجوزپروانه داروخانه تهران
شهرزیبا.فروش رفته
داروخانه فعال داخل درمانگاه با پزشک فعال،قیمت پروانه 1/500 (تاریخ درج 97/08/11)تماس : فروش رفته
فروش مجوز داروخانه که ازسال 72 غیرفعال شده درمناطق 22گانه تهران بزرگ وشناوردانشگاه تهران(تاریخ درج97/08/11) تماس:09101667392
فروش،واگذاری مجوز و پروانه داروخانه ،درصورتی که فروشنده یا خریدار مجوز و پروانه داروخانه می باشید ،آگهی خودرا به طب لیست بسپارید ونتیجه بگیرید.
شماره های تماس : 09101667392 و44617996
همچنین می توانیدبا تکمیل فرم زیر این آگهی ،پیشنهاد خرید یا فروش خودرا ضمن درج شماره همراه را ارسال فرمائید،تا آگهی شما درطب لیست درج گردد.
آگهی خودرا به طب لیست بسپارید ونتیجه بگیرید.

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : سراسر کشور

تاریخ درج آگهی: 1403/04/30

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/03

تماس با آگهی دهنده